En aquesta pàgina web, podeu adquirir els abonaments de la piscina municipal de Llavaneres.

LA COMPRA ANTICIPADA NO ASSEGURA L'ACCÉS A LA PISCINA; DEPENDRÀ DE L'AFORAMENT

LES ENTRADES PUNTUALS S'HAN DE COMPRAR DIRECTAMENT A LA PISCINA
Dies feiners:
- De 0 a 4 anys. Exempts

- De 13 anys endavant: 7,00€ - comprar a la piscina
- Entrada reduïda (s'aplicarà als següents col·lectius: infants entre 5 i 12 anys, famílies nombroses i monoparentals, persones jubilades, persones amb discapacitat inferior al 65% i pensionistes) : 4,00€ - comprar a la piscina

Dies festius:
- De 0 a 4 anys. Exempts
- De 13 anys endavant: 7,00€ - comprar a la piscina
- Entrada reduïda (s'aplicarà als següents col·lectius: infants entre 5 i 12 anys, famílies nombroses i monoparentals, persones jubilades, persones amb discapacitat inferior al 65% i pensionistes): 5,00€ - comprar a la piscina

Piscina municipal

- De 0 a 4 anys. Exempts

Accès directament a la piscina (caldrà acreditació)

- De 13 anys en endavant

- Entrada reduïda (s'aplicarà als següents col·lectius: infants entre 5 i 12 anys, famílies nombroses i monoparentals, persones jubilades, persones amb discapacitat inferior al 65% i pensionistes)

- De 0 a 4 anys Exempts

Accès directament a la piscina (caldrà acreditació)

- De 13 anys en endavant

- Entrada reduïda (s'aplicarà als següents col·lectius: infants entre 5 i 12 anys, famílies nombroses i monoparentals, persones jubilades, persones amb discapacitat inferior al 65% i pensionistes)

- De 0 a 4 anys Exempts

Accès directament a la piscina (caldrà acreditació)

- De 13 anys en endavant

- Entrada reduïda (s'aplicarà als següents col·lectius: infants entre 5 i 12 anys, famílies nombroses i monoparentals, persones jubilades, persones amb discapacitat inferior al 65% i pensionistes)

- Persones amb discapacitat superior al 65%: 100%

Accès directament a la piscina (caldrà acreditació)